5 hours ago

Obwieszczenie – kursy z psychoterapii

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskichhttps://szkoleniakomu read more...

13 hours ago

Obwieszczenie – szkolenia z innowacyjności

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013https://ocenywbiznesie.wordpress.com read more...

1 day ago

Informacja – szkolenia z Windowsa

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”read more...

1 day ago

Informacja – szkolenia z prowadzenia rezentacji

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działa read more...

3 days ago

Anons informacyjny – treningi z innowacyjności

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemieckaread more...

3 days ago

Decyzja – szkolenia z Windowsa

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013read more...

4 days ago

Publikacja – szkolenia z estońskiego

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"read more...