4 weeks ago

Publikacja – szkolenia z konfliktów

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)read more...

4 weeks ago

Zawiadomienie – treningi z hiszpańskiego

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działa read more...

1 month ago

Anons informacyjny – szkolenia z turystyki

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 read more...

1 month ago

Anons informacyjny – treningi z biotechnologii

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 https://badaniabiznesowe.wo read more...

1 month ago

Obwieszczenie – kursy z psychoterapii

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskichhttps://szkoleniakomu read more...

1 month ago

Obwieszczenie – szkolenia z innowacyjności

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013https://ocenywbiznesie.wordpress.com read more...

1 month ago

Informacja – szkolenia z Windowsa

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”read more...